Nông lịch dân gian: việc nhà nông theo ngày tốt


 
 

 

 Làm ruộng, ngoại thành Hà nội – Ảnh Flickr

  VIỆC NHÀ NÔNG THEO NGÀY TỐT
Source: Trung Tâm Nghiên Cứu Lý Học Đông Phương – CRPAOA

…Những ngày tốt theo can chi đối với một số công việc rất cụ thể mà người xưa coi trọng là “đại sự chí cốt ích lợi sinh tồn”:

Đọc tiếp »