Festival sinh viên kiến trúc toàn quốc lần thứ IX-2014 được tổ chức tại Bình Dương


Ngày 20/10, tại Trường Đại học Bình Dương, Hội kiến trúc sư Việt Nam thông báo về sự kiện Festival sinh viên kiến trúc toàn quốc lần thứ IX-2014 được tổ chức tại tỉnh Bình Dương.

Festival sinh viên kiến trúc toàn quốc lần thứ IX-2014 được tổ chức tại Bình Dương


Ngày 20/10, tại Trường Đại học Bình Dương, Hội kiến trúc sư Việt Nam thông báo về sự kiện Festival sinh viên kiến trúc toàn quốc lần thứ IX-2014 được tổ chức tại tỉnh Bình Dương.