Đồ án tốt nghiệp KTS Khóa 2008-2013 – Trung tâm Biểu diễn Nghệ thuật Cải lương Nam bộ


Đồ án tốt nghiệp KTS Khóa 2008-2013 – Trung tâm Biểu diễn Nghệ thuật Cải lương Nam bộ. 

GVHD: KTS. Nguyễn Văn Tất
SVTH: Nguyễn Thị Minh Huệ

Đọc tiếp »