Quy chuẩn XD và Tiêu chuẩn XD VN


Các thông tin về Quy chuẩn 😄 và Tiêu chuẩn 😄 VN; Tham khảo QCXD ở một số nước;  Quan hệ giữa Quy chuẩn và Tiêu chuẩn; Cấu trúc của QCXD VN; Mục tiêu của QCXD; Các yêu cầu kỹ thuật; Tính pháp lý của QCXD; Các tiêu chuẩn bắt buộc áp dụng; Ký hiệu tiêu chuẩn của các nước… (Xem file PDF…)

Bài cùng chuyên đề:

Đọc tiếp »

Hai nhà ở cao tầng phải cách nhau tối thiểu 10m


Bộ Xây dựng vừa ban hành quyết định sửa đổi tiêu chuẩn xây dựng đối với việc xây dựng nhà cao tầng. Theo đó, các khu đô thị mới có nhà ở cao tầng phải đảm bảo mật độ xây dựng không vượt quá 40% và hệ số sử dụng đất không vượt quá 5,0…

Các quy định Kiến trúc về Mật độ XD – Chiều cao và Khoảng lùi (Quyết định 135/2007/QĐ-UBND và Quyết định 45/2009/QĐ-UBND)


… Dưới đây là những thông số thiết kế kiến trúc cơ bản: mật độ xây dựng, tầng cao và khoảng lùi. Tre làng – Kiến Việt đã tổng hợp, gói gọn thông tin để anh em hành nghề có điều kiện tra cứu nhanh chóng. Lưu ý: những tiêu chuẩn này có thể được cập nhật mới theo từng thời điểm…

Xem văn bản gốc: 

  

Đọc tiếp »

Link “Quy chuẩn – Tiêu chuẩn XD VN”