Những cụm từ mà Rem Koolhass hay dùng trong công việc và tư duy của mình | Rem Koolhass and his projects


1- Explore Territories – Tạm dịch là khai phá những giới hạn, giới hạn của chủ thể kiến trúc và giới hạn trong tầm nhận thức của con người. Những gì mình đã biết, chưa chắc đúng hơn những gì mình chưa biết. Vai trò của cụm từ này định hướng cho việc tiến tới sự liên kết kỳ lạ và phá bỏ các khái niệm tạo nên sự mặc định trong mỗi chúng ta về cái mà chúng ta vẫn gọi là kiến trúc. Không có một định nghĩa nào là đúng cả, nó chỉ phản ánh tạm thời và điều đó chỉ ra rằng, chúng ta có thể phá bỏ tất cả các ranh giới mà chúng ta được dạy là chúng phải như thế. 

Đọc tiếp »