Gallery Nghệ thuật Maribor – Thiết kế bởi Point Supreme Architects


 
Công trình với mục đích tạo nên một sự ảnh hưởng đến tỉ lệ tổng thể của toàn thành phố, trong khi vẫn xác nhận tính ưu việt của cái lõi lịch sử.