Một phương án mới cho Nhà Trọ | New idea of VN Motel!


Lâu rồi nhà trọ đã là một từ gợi lên tính tạm bợ. Chỉ là nơi sống tạm nên con người ta đâm ra dễ dãi với nơi ăn chốn ở của mình. Mà đôi khi nhà trọ, phòng trọ, gác trọ lại là nơi nhiều gia đình phải gắn bó gần hết cuộc đời vì mấy ai gặp trúng được dịp may đổi đời thoát được kiếp ở tạm. Thành ra ở tạm mà có khi chen chúc suốt vài chục năm.

Đọc tiếp »