Thông hơi ướt và thông hơi khô cho nhà vệ sinh | Wet vent & Dry vent


Thiết kế hệ thống thông hơi đúng tiêu chuẩn sẽ giúp cho việc thoát nước vệ sinh được nhanh chóng và dễ dàng, chống nghẽn nghẹt đường ống về lâu dài, đồng thời việc cấp nước cũng tốt hơn với áp lực nước mạnh nhất. Thông hơi cho nhà vệ sinh theo tiêu chuẩn Mỹ và các nước phát triển bao gồm hai loại: Wet vent (thông hơi ướt)Dry vent (thông hơi khô). Wet vent thông dụng hơn vì dễ thi công và kinh tế. Dry vent hơi phức tạp vì phải sử dụng hai đường ống (tuy nhiên đạt hiệu quả cao hơn). 

01

Hệ thống cấp – thoát và thông hơi trong một nhà vệ sinh tiêu biểu, với hệ thống cấp nước nóng – lạnh. Ký hiệu màu đen trên đường ống là phần nước bẩn, màu trắng là phần nước sạch

Đọc tiếp »