Nhà gỗ công nghệ năng lượng thụ động | Wooden houses passive energy technologies


Công trình mở rộng toà nhà khoa công nghệ gỗ của trường đại học Khoa học ứng dụng Salzburg mới được hoàn thành là một ví dụ điển hình cho nhà gỗ theo tiêu chuẩn nhà kiến trúc xanh năng lượng thụ động (passiv). 

Fachhoch02

Đọc tiếp »

Nhà thụ động | Passive House


Các nhà môi trường cho rằng các tòa nhà chịu trách nhiệm cho một nửa lượng khí thải gây hiệu ứng nhà kính của thế giới. Chính vì thế, những người làm trong lĩnh vực xây dựng luôn trăn trở tìm ra giải pháp thông minh để hạn chế tác dụng tiêu cực của các công trình xây dựng. Một trong những giải pháp đó chính là “Nhà thụ động”.

FabLab1

Nhà thụ động FabLab ở Tây Ban Nha

Đọc tiếp »